Duurzame bedrijfsvoering

Inzake energiebeheer zet Pidpa in zowel op rationeel energiegebruik als op de aanwending van duurzame energiebronnen. Het totale primaire energieverbruik (productie, distributie en administratieve en logistieke ondersteuning) steeg in 2018 met 1,9%. Deze stijging is o.a. te wijten aan een toename van de productie en distributie van drinkwater in 2018 (zie 3.2).

Over de laatste 3 jaar zuiverde Pidpa gemiddeld 97 % van het opgepompte grondwater tot drinkbaar water en werd er slechts gemiddeld 0,63% van het opgepompte water geloosd. Ruim 99% van het opgepompte water wordt rechtstreeks of onrechtstreeks (na herinfiltratie) omgezet in drinkbaar water. In 2018 is 88% van onze reststoffen van het productieproces ingezet voor nuttige toepassingen. De overige 12% werd gestort.

De biogassector is de belangrijkste afnemer. Zij voegen het drinkwaterslib toe aan hun productieproces om het schadelijke H2S-gas dat in een biogascentrale gevormd wordt te neutraliseren met het ijzerhoudend drinkwaterslib. Dit voorkomt corrosie in de biogasinstallatie en geurhinder.

Om haar bedrijfsvoering bij productie en distributie van drinkwater, bij het laboratorium en het educatieve waterdoecentrum Hidrodoe in overeenstemming te brengen met de ISO 14001 norm, werden eind 2015 en begin 2016 de eerste externe audits met succes uitgevoerd. In januari 2016 bekwam Pidpa als eerste drinkwatermaatschappij in Vlaanderen een ISO 14001 certificaat. In 2017 werden met succes de externe opvolgingsaudits uitgevoerd.

In 2017 werden voorbereidingen getroffen om over te stappen naar de nieuwe ISO 14001:2015 norm. Begin 2018 werd een transitieaudit uitgevoerd door certificatiebureau LRQA. In september 2018 volgde de eerste certificeringsaudit conform de nieuwe norm en daarop volgde de certificering conform de nieuwe ISO14001:2015.

 

Op 15 juni 2018 ontving Mieke van Den Brande, voorzitter van Pidpa, officieel het duurzaamheidscharter uit handen van Voka. Duurzaamheid is een belangrijke kernwaarde in de filosofie van Pidpa en dus ook uitdrukkelijk aanwezig in haar missie: "Pidpa wil op een duurzame en kwalitatieve manier efficiĆ«nt en op maat voldoen aan watergebonden behoeften van klanten aan de best mogelijke prijs …"

Een ander mooi voorbeeld hiervan was de samenwerkingsovereenkomst die water-link en Pidpa hebben afgesloten op 18 mei 2018. Beide bedrijven gaan de komende jaren samen 42 miljoen euro investeren om hun transportinfrastructuur voor drinkwater te versterken, dit in verschillende projecten die moeten afgerond zijn tegen 2020. Een tweede luik van de overeenkomst had betrekking op enkele gemeenten (Boechout, Kapellen en Kontich) die vandaag nog door beide bedrijven van drinkwater worden voorzien. I.c. heeft water-link, na akkoord van deze gemeenten, haar drinkwater- en rioleringsativiteiten aan Pidpa overgedragen.