Infrastructuur

Voor kwaliteitsvolle producten en diensten, heb je infrastructuur nodig die in topconditie verkeert: goed onderhouden, up-to date,…

Een mooi voorbeeld hiervan is dat 9 van de 11 waterproductiecentra al chloorvrij werken. De winning van Essen, die in volle opbouw is, zal gebruik maken van de allernieuwste technieken op het vlak van waterzuivering. Dankzij de installatie van Bacmonsensoren worden online de bacteriën en deeltjes in het water gemeten, die vertrekken van de waterproductiecentra.

Nog in 2018 wordt in Herselt een nieuw opjaagstation gebouwd. Op het waterproductiecentrum van Herentals wordt een nieuw hogedrukgebouw met aanzuigkelders opgericht. De watertorens van Bornem, Kapellen, Niel, Sint-Katelijne-Waver en Veerle (Laakdal) worden gerenoveerd en krijgen een nieuw jasje.

In 2018 wordt 186.283 m van ons leidingnet (her)aangelegd. Hiervan worden 66.994 m uitgevoerd door eigen medewerkers. 138.418 m gebeuren in het kader van vernieuwingen of verplaatsingen van het leidingnet. Het distributienet wordt uitgebreid met 47.865 meter. Tot slot worden in 20187.063 aansluitingen overgekoppeld en vernieuwd.

Jaar na jaar groeit ook de rioleringsportfolio van Pidpa verder aan. In 2018 werden voor 30 miljoen euro projecten gerealiseerd. Dat brengt het totaal aan gerealiseerde projecten van bij de opstart van de rioleringsactiviteiten tot einde 2018 op 150 miljoen euro.

In eigen beheer 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Rioleringsnet in kilometer 2.352 2.574 3.087 3.233 3.279 3.327 3.530
Grachtenstelsel in kilometer 1.373 1.526 1.713 1.801 1.809 1.826 1.872
KWZI's 8 8 11 26 41 53 54
IBA's 399 550 722 811 877 955 1.070
Pompstations 199 281 334 354 393 473 499

Op 6 juni wordt feestelijk de 1.000ste IBA ingehuldigd door Mieke Van den Brande en burgemeester Luc Van Hove van Zandhoven. Een mijlpaal voor Pidpa!