Klachtenbeheer

Elke dag opnieuw doet Pidpa haar uiterste best voor haar klanten. Pidpa biedt hen de beste service tegen de best mogelijke prijs. En toch… af en toe loopt het eens mis. Dan staat Pidpa klaar om naar de opmerkingen van haar klanten te luisteren… om ze op te lossen…. om zichzelf te verbeteren.

In 2018 registreert Pidpa 1.165 klachten, waarvan er 243 gegrond zijn.<

997 ontvankelijke klachten hebben betrekking op drinkwater: hiervan zijn 200 klachten gegrond; 797 klachten zijn ongegrond. De meest voorkomende onderwerpen zijn facturatie, betalingen en overnames.

54 ontvankelijke klachten zijn afkomstig van inwoners uit de 34 gemeenten waar Pidpa actief is als rioolbeheerder: 43 klachten zijn gegrond; 11 klachten ongegrond.

De ontvangen klachten worden volgens het Algemeen Waterverkoopreglement gestructureerd aangepakt, opgevolgd en gerapporteerd. Op een klacht volgt steeds een gepaste actie of maatregel vanwege Pidpa.