Medewerkers

Het hart van Pidpa zijn haar medewerkers, die dag na dag klaarstaan voor de klanten. Zij zorgen ervoor dat Pidpa kan uitgroeien tot een integraal waterbedrijf, met de beste producten en diensten, met de grootste klantentevredenheid.

In 2018 volgt Pidpa op het vlak van personeel en HR de ingezette beweging van :

  • verdere automatisering op het vlak van HR-processen
  • loopbaanbegeleiding en vorming (o.m. het (h)erkennen van burn-out door de leidinggevende)
  • acties rond mobiliteit blijven actueel (Slim naar Antwerpen) (o.m. uitbreiding telethuiswerk).

 

Op 31 december 2018 telt Pidpa 698 medewerkers. Hiervan werkt 29,5 % deeltijds.

Soort contract 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Statutair 519 531 546 563 593 570
Contract onbepaalde duur 149 132 105 93 94 108
Contract bepaalde duur 23 23 26 21 24 20
Totaal 691 686 677 677 701 698

 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mannen 499 500 496 496 512 501
Vrouwen 192 186 181 181 189 197

Pidpa draagt zorg voor de gezondheid van haar medewerkers. Ook in 2018 vertaalt zich dat in een groot aantal acties die een gezonde levensstijl moeten promoten. Eind 2018 hebben we een nieuwe externe preventiedienst aangesteld, waardoor we in 2019 heel wat nieuwe initiatieven kunnen opzetten!

In 2018 telden we spijtig genoeg 50 arbeidsongevallen, waarvan 16 zonder verlet.

De frequentiegraad 2018 (index aantal arbeidsongevallen met minstens één dag arbeidsongeschiktheid) is nagenoeg dezelfde als 2017.

De letsels zijn merkelijk ernstiger waardoor de ernstgraad (index aantal dagen werkongeschiktheid door arbeidsongevallen) veel hoger is dan het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. Vier ongevallen hebben een lange werkongeschiktheid (meer dan 2 maanden) tot gevolg.

Er gebeuren 11 ongevallen op weg van en naar het werk waarvan 8 met werkongeschiktheid. Drie ongevallen hadden ernstige letsels en lange periode werkongeschiktheid tot gevolg.

Pidpa blijft voortdurend werken aan verbeterpunten op het vlak van welzijn en aan het sensibiliseren van medewerkers tot veilig werken, onder meer via:

  • diverse opleidingen en bijscholingen zoals : manueel tillen van lasten, opleiding elektriciteit BA4 / BA5, blusoefeningen voor interventieploegen en  labo, EHBO, bedienaars risicovolle machines (graafmachine, heftruck, autolaadkraan), burn-out herkennen
  • uitvoeren van beveiligingsmaatregelen voor bijzondere werkzaamheden zoals valbeveiliging op trappen en bordessen in watertorens, beveiliging bij werkzaamheden op platte daken, verbeteringen vrachtwagens
  • het opvolgen van een systeem om risico's en bijna-ongevallen te melden.