Afbetalingsmogelijkheden

Door Pidpa werd in 2018 19.600 afbetalingsplannen toegestaan (in 2017: 15.915). 12.720 klanten hadden minstens één afbetalingsplan via Pidpa, het OCMW, CAW (Centrum voor algemeen welzijnswerk) of een erkende instelling voor schuldbemiddeling.

4.822 dossiers werden voorgebracht op de Lokale Adviescommissie (LAC) voor behandeling. Pidpa nam hiervoor deel aan 126 vergaderingen.

Het aantal uitstellen van betaling daalt verder: van 23.944 in 2017 tot 23.615 in 2018.

In totaal werden in 2018 27 waterscans door Pidpa uitgevoerd. Hier onderzoekt Pidpa, samen met de klant, op welke manier zij hun waterverbruik kunnen verminderen. Voor bepaalde categorieën van klanten (beschermde klanten) is dit gratis.