Drinkwaterverbruik

Het totaal door de watermeters geregistreerd verbruik in het werkingsgebied van Pidpa steeg van 57.656.362 m³ in 2017 (reëel) naar 59.666.231 m³ in 2018 (raming), hetzij een globale toename van 2.009.869 m³ of +3,49% (2016-2017 : +1,72%). Reden van deze grote verbruikstoename van meer dan 3% is de lange, droge zomerperiode van 2018.

Onder het niet bemeterd verbruik wordt begrepen het niet door de watermeters aangerekend water, spoelwater, verlies in de netten, leveringen voor brandbestrijding, enz.

Bij Pidpa bedraagt dit 10,10%, wat een uitstekend resultaat is en waarmee wij behoren tot de top in Vlaanderen.