Klantenbeheer

Op het vlak van drinkwater groeide in 2018 het aantal aansluitingen van 468.378 einde 2017 naar 471.859 einde 2018, wat een stijging betekent van 3.481 eenheden (+ 0,74%).

Het aantal contracten voor drinkwaterklanten klom van 541.499 einde 2017 naar 547.640 einde 2018 (een aangroei van 6.141 klanten of 1,13%).

In 2018 koos de gemeente Puurs voor de rioleringsoplossing HidrIBa van Pidpa. De gemeente Schilde ging van HidrIba over naar HidroSan. Eind 2018 telde Pidpa 35 steden en gemeenten waar zij instaat voor het rioleringsbeheer.