Pidpa in cijfers

Oppervlakte verzorgingsgebied in km² 2.581
Inwoners van het verzorgingsgebied op 1 januari 2018 1.214.205
Aangesloten vennoten 67
Klanten 547.640
Huishoudelijke gebruikers 514.785
Niet-huishoudelijke gebruikers 32.855
Personeelsleden 698
Infrastructuur drinkwater en riolering  
Watervangputten 250
Waterwinningen 24
Waterproductiecentra 11
Satellietwinningen 13
Opjaagstations 23
Watertorens 59
Watertorens in dienst 41
Waterleiding in km 13.269
Riolering in km 3.530
Grachten in km 1.872
Pompstations afvalwater 499
KWZI's 54
IBA's 1.070