De integrale waterprijs

Op de waterfactuur in heel Vlaanderen vinden klanten drie componenten terug:

  • Component drinkwater (kost productie en distributie van drinkwaterwater)
  • Component afvoer (kost afvoer van regen- en afvalwater via riolering of grachten)
  • Component zuivering (kost zuivering van afvalwater - Aquafin).

Bij Pidpa wordt een onderscheid gemaakt tussen

  • Huishoudelijk verbruik: het waterverbruik van voornamelijk gezinnen of klanten waarvan het waterverbruik hoofdzakelijk wordt gebruikt voor huishoudelijk toepassingen
  • Niet-huishoudelijk verbruik: het waterverbruik van KMO's, landbouw, nijverheid en een aantal grote openbare instellingen.

Afhankelijk van de categorie worden verschillende tarieven aangerekend.